Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. februára 2011

Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili – znie výrok Hospodina. Občas mám problém: neviem pochopiť, načo je na svete dobrý kúkoľ a mnohé iné podobné veci, napríklad muchy a komáre. V konečnom dôsledku je to otázka o zle, jeho pôvode a zmysle v dejinách života a sveta. Po prevrate v roku 1989 sme mnohí nevedeli dlho pochopiť, že sloboda je slobodou nielen pre dobro, ale aj pre zlo. Pán Ježiš na otázku o pôvode zla odpovedal obyčajne príkladom. V dnešnom texte hovorí: človek – nepriateľ to urobil. Občas máme snahu urobiť to, o čo sa snažili učeníci: vytrhať kúkoľ, odstrániť zlo a zlých... Ježiš však zreteľne hovorí: Nechajte ich do žatvy. Z toho vieme, že kúkoľ má medzi obilím nejaký zmysel, že zlo má nejaký zmysel aj v mojom osobnom živote a má zmysel aj v živote spoločnosti a v dejinách sveta. -- Jednou z odpovedí sú slová staručkého Simeona nad narodeným Spasiteľom: „...aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc“. Zlo je akousi hybnou silou pre sily dobra v nás. Prítomnosťou zla sa mobilizujú sily dobra v každom z nás. Bez prítomnosti zla by nevznikla ani jedna rozprávka, ani jeden román, divadlo, či film, zdá sa, že bez prítomnosti zla by život nebol o ničom. Vo chvíli, keď skončí zlo, spadne opona a nastane koniec drámy sveta. A o každom z nás bude zjavné, ako sme v zápase so silami zla obstáli. Či sme boli pasívni, ľahostajní, alebo sme sa ozvali, angažovali, keď bolo potrebné. Riešením nie je odstránenie zla, riešením nie je ani odstránenie zlých, ani zatvorenie hraníc so Západom či Východom, Juhom alebo Severom. Riešením je zápas viery o presadenie dobra skrze Ježiša Krista, nášho Pána a to sa týka osobne každého jedného z nás. Nečakajme, že to urobí niekto za nás! Ani dnes!