Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. februára 2011

Boh, ktorý ma opásal silou. Určite poznáte tieto slová. Používame ich v situáciách, keď čosi považujeme za stratené, premárnené. Hovoríme ich vtedy, keď sme mali čosi urobiť, zariadiť inak. Jednoducho vtedy, keď nám niečo nevyjde z najrozličnejších príčin. Je v nich v podstate vyjadrená veľká pravda. Keby Adam nezhrešil, boli by sme v nebi (v raji). Zároveň je to však aj konštatovanie o tom, že na nebo nemáme. Lebo tých „keby“ je v našom živote veľa a týkajú sa aj večnosti. Keby sme neboli hriešni, boli by sme v nebi. Apoštol Pavol však s radosťou zvestuje, že byť v nebi je možné. Tak, ako to Adam (a my spolu s ním) všetko pokazil, tak to Kristus všetko napravil. Pokiaľ ide o nebo, už neplatí nijaké „keby“... V Pánovi Ježišovi sa rozhojnila milosť aj pre teba, ak ju prijmeš, potom máš nebo isté.