Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. februára 2011

Nech nikto nemá strach. Na túto otázku by sme počuli tie najrozličnejšie odpovede. Určite by sa medzi nimi objavilo aj slovo smrť. Je mnoho ľudí, ktorí sa boja smrti, odchodu z tohto sveta. Smrť vidia ako koniec všetkého. Ukončenie života. Celkom inak hovorí o smrti Pavol. On hovorí, že človek musí najskôr umrieť, aby mohol žiť. Smrť nie je koncom, ale začiatkom. Nemyslí však na smrť tela. Myslí na smrť hriechu. Hovorí o krste. Ak si bol pokrstený v Krista, aj ty si zomrel. Zomrel si hriechu. Bol si spolu s Kristom ukrižovaný. V tejto smrti sa však začal tvoj nový život. Život s Bohom. Život, ktorý môžeš žiť inak. Po novom. Je to život v súlade s vôľou tvojho nebeského Otca. Je to život, ktorý neohrozí ani tvoja telesná smrť. Nezabudni: ak chceš žiť, najskôr musíš umrieť v Kristovi a s Kristom vstať z mŕtvych! Aj dnešný deň preži ako človek, ktorý spolu s Ježišom zomrel a vstal z mŕtvych! Preži tento deň v novote života!