Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. februára 2011

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom. Každý človek má vo svojom srdci trón. Aj ty. Kto na ňom sedí? Kto ťa ovláda? Je to tvoje Ja? Je to hriech? Alebo je to ukrižovaný a vzkriesený Pán? Aj dnes je potrebné, aby si skontroloval kráľovský trón svojho srdca. Ak to neurobíš, budeš s radosťou povoľovať žiadostiam tela. Svoje údy vydáš za nástroje neprávosti. Lebo ťa bude ovládať, prikazovať ti a rozkazovať hriech. A to nie je dobrý pán. Sľubuje okamžitú slasť, ale iba na chvíľu. Výsledkom sú hanba, výčitky svedomia, zranenia iných. Aj dnes pozvi na trón svojho života Pána Ježiša! Potom nebudeš otrokom, služobníkom hriechu. Budeš slobodný, aby si vydával ovocie na posvätenie. Vydávaj ho aj dnes ako dobrý strom!