Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. februára 2011

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Pán Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Jeho príchodom stratil zákon moc viesť človeka k spaseniu. Cestou spásy sa stal Kristus. Zákon, samozrejme, platí naďalej, ale my neslúžime zákonu. Vieme, že dodržiavaním prikázaní nebude nikto spasený. Vieme to naozaj? Často sa držíme všelijakých prázdnych tradícií, predpisov a nariadení, akoby to bola cesta pravej služby Bohu. On od nás však čaká službu ducha. Službu radostnú a slobodnú. Cirkev má byť spoločenstvom ducha a nie litery. Cirkev nie je spolkom, ktorý držia pokope ľudské nariadenia, nech by boli akokoľvek prepracované a pre život cirkvi potrebné. Zákon je dôležitý, len nech nie je pre nás viac ako Kristus. Nariadenia a predpisy sú tiež dôležité, len nech nezaclonia náš živý vzťah s Pánom Ježišom. Lebo skutočné ovocie neprinesieme pod nátlakom nariadení, ale iba zo živej viery. Ovocie neprinesieme zo zákona, ale iba z Pána Ježiša Krista.