Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. februára 2011

Boh či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? Koľko času stráviš pred zrkadlom? Podľa istej štúdie vraj muži strávia pred zrkadlom viac času ako ženy. Je jedno, či si muž alebo žena, zrkadlo sem-tam potrebuje každý z nás. Jeden na to, aby videl svoju krásu, druhý zase na to, aby videl svoje nedostatky. Takým zrkadlom je aj Boží zákon. Ak sa do neho zahľadíme, nevidíme na svojom živote nič krásne. Vidíme totiž svoj hriech. A to veľmi potrebujeme, lebo bez zákona je hriech mŕtvy (v. 8). Bez zrkadla neviem celkom presne, ako vyzerám. A ja predsa potrebujem vidieť a vedieť, aký som. Kedy si sa naposledy zahľadel do zrkadla Božieho zákona? Bol to len letmý pohľad? Taký, ako keď odchádzaš z domu a narýchlo v zrkadle skontroluješ, či je všetko na tebe v poriadku? Taký pohľad do zrkadla zákona nestačí. Skús si aj v tejto chvíli zopakovať Desatoro a premýšľaj nad ním! Nastav si zrkadlo a pozri sa do neho naozaj poriadne!