Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. februára 2011

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný. Speváčka Katarína Knechtová sa v jednej zo svojich piesní pýta: „kto vlastne má diaľkové ovládanie môjho Ja?“ To je veľmi dôležitá otázka. Je to otázka o tom, kto ma ovláda, kto hýbe mojím životom. Apoštol Pavol na túto otázku nedáva veľmi radostnú odpoveď. Hovorí o tom, že nerobí to, čo chce, ale robí to, čo nechce. To „diaľkové ovládanie“ má podľa neho v rukách hriech. Ten nás ovláda naozaj nemilosrdne a zotročuje nás. Pavol však nekončí pri tomto konštatovaní. Hovorí aj o tom, a to s veľkou radosťou, že to „diaľkové ovládanie“ môže mať v rukách Pán Ježiš. On je predsa mocnejší ako hriech. Veď ho porazil Ssvojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Ak sme tomu uverili, ak sme to prijali, potom môžeme na otázku našej slovenskej speváčky odpovedať: „Diaľkové ovládanie“ môjho Ja má v rukách môj Pán – Ježiš Kristus.