Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. februára 2011

Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Hospodina mocností, v meste nášho Boha; Boh upevnil ho naveky. Vrchy v Biblii boli často miestom, kde sa udiali veľké veci a vrchy sa stávali aj miestom Božieho zjavenia. Svedkami takejto udalosti boli učeníci Pána Ježiša, keď išli spolu so svojim Majstrom na vrch a On sa na ňom premenil. Čo však zažil na Chórebe Mojžiš? Pre neho bol tento vrch miestom poznania Pána Boha a Božieho povolania. Mojžiš si mohol uvedomiť, že sa mu prihovára svätý Boh (v. 5), ale tiež Boh, ktorý nezabudol na svoj ľud v Egypte (v. 7+9). Zjavuje sa tu Boh svätý, ale aj milosrdný. Taký istý Boh sa v Pánovi Ježišovi zjavuje aj nám a prihovára sa nám. Aj my môžeme zažiť svoj Chóreb, či vrch premenenia. Lebo Boh sa nezmenil. Myslím, že to sa nám aj páči – mať zážitok Božej svätosti, blízkosti a lásky. Lenže na Chórebe nejde len o zážitok, ale aj o poslanie Mojžiša k Izraelitom (v. 10). Je to povolanie do služby záchrany. K tejto službe si povolaný aj ty. Nech tvoja viera nie je len o vrchoch, zážitkoch, konferenciách, úžasných spoločenstvách, ale nech sa dokáže aj pri tých, ktorí žijú v Egypte (v hriechu) ako otroci pod nadvládou faraóna (diabla)!