Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. februára 2011

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Svet, táto doba, mediálne prostriedky nám ponúkajú veľké množstvo lákadiel pre oči, vnemy, zmysly, nie vždy však dobré pre náš život. Máme veľké množstvo sladkých, minerálnych a iných vôd, no nie všetky sú pre naše zdravie. Ale voda sama o sebe je zdrojom života. Záleží od každého z nás, či budeme piť čo najviac z prameňa živej a čistej vody Božieho Slova, pre život a nie pre smrť, pre pokoj a nie nepokoj, pre lásku a nie nelásku. Rozoznávajme, čo prijímame a čím sa sýtime, aby to nebolo len na krátku chvíľu tohto života, ale aj na čas večnosti! Toto všetko môžeme získať v Ježišovi Kristovi, ktorý nás oslobodil od všetkého, čo nás zväzuje, čo nám berie nočný spánok, lebo v Ňom samom máme pokoj, lásku, radosť a úžasné vzájomné duchovné spojenie.