Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. februára 2011

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Ako sa staráme o každú časť tela? Vedie nás to k zamysleniu, ako teda naložíme s darom? Ľudia povedia, veď aj tak všetci zomrieme. Apoštol však píše, že ak niekto žije podľa tela, určite zomrie. Ale je tu aj iná možnosť. Možnosť byť vedení Duchom a tá má veľké výhľady, až za obzor života. -- Keď niečo organizujeme, sme radi, keď máme všetko pod kontrolou, keď vieme, čo sa bude diať. Tým viac, keď organizujeme svoj život, máme vedieť, čo sa bude diať: alebo budeme synmi a dcérami, spoludedičmi Božími a Kristovými, slobodní od všetkého, čo nám svet ponúka a čo nám ničí telo, dušu i ducha, alebo podľahneme a vo vyhľadávaní a vyberaní vytrhnutí z niečoho, mysliac si, že je to pre nás dobré, zotročíme sa prácou, športom, zábavou, niečím, čo nám nedá pokoj, nedá nám viac skutočných priateľov, nedá nám získať pre nás pripravené dedičstvo. Nie pominuteľné, ale večné – ľudským rozumom nepochopiteľné. Využime aj dnes tú dobrú možnosť a dajme sa viesť Duchom Božím!