Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. februára 2011

Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom. Žijeme vo svete plnom nepokojných sŕdc, uponáhľaného života, duchovnej biedy, zabúdame na to dôležité, podstatné – na Ježiša Krista. On nás zachránil, On nás vedie, posilňuje, vyrovnáva chodníky. Sme tu povolaní k svedectvu, čo v našom živote Ježiš koná, ako nám pomáha prekonávať starosti nášho života, našej rodiny, nášho zboru, spoločenstva, do ktorého patríme. Ľudia túžia po tom, čo my máme v Kristovi, čo nám Boh dáva, ale nevedia, ako to získať. Chcú to „niečo úžasné“, čo nám každý deň ponúka Spasiteľ sveta. Záleží od nás, či im to povieme. Záleží od nás, či s apoštolom vyznáme: „Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.” Je to oveľa viac, ako veľké auto, pekný dom, super práca, či súkromná škola. Niečo oveľa, oveľa viac: „oslobodení z otroctva skazy do slávnej slobody Božích detí. Lebo v nádeji sme boli spasení.” Vieme, čo to pre nás znamená! Vážime si to, túžime po tom?