Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. februára 2011

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov. Časom však vidíme, že to nie je pravda, že naše rozhodnutie nebolo správne, no veľakrát je už neskoro. -- Kým je dieťa malé, rodičia sa starajú a snažia sa veľa vecí robiť za dieťatko, aby mu nič neuškodilo, aby mu nič nechýbalo, aby bolo uchránené od všetkého i od toho, čomu ako dieťa ešte nerozumie. To isté chce Boh s nami, chce nás uchrániť od škodlivých vecí, ale aj od toho, čomu sami nerozumieme. Daný nám je Duch, ktorý tomu rozumie, ktorý nástrahy života pozná a v našej mdlobe sa za nás prihovára. Ten, ktorý skúma srdce človeka, vie, ako sa má prihovoriť. Stále rozmýšľame ľudsky a pozeráme sa na okolnosti života ľudsky, krátkozrako, ale Boh vo svojej nekonečnej láske človeka zachraňuje. Skláňa sa k nemu najrôznejším spôsobom a chce vstúpiť, do srdca človeka. Človeče, nezatvrdzuj srdce, neodkláňaj sa od toho, kto ťa miluje! Aj dnes chce Pán Ježiš vstúpiť do Tvojho srdca.