Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. februára 2011

Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu. Dal nám ho, aby natrvalo zmenil náš život, naše smerovanie. Nedokážeme ľudským rozumom vystihnúť hĺbku Božieho myslenia, ako pracuje a pôsobí pre záchranu človeka. Chceme však neprestajne chváliť Boha, že nemusíme najprv pochopiť, aby sme mohli mať účasť na všetkom, čo pre nás pripravil. Po pravici Božej je ten, na ktorého môžeme všetko zložiť, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, lebo tak nám to zasľúbil. To je nádej každého človeka. Lebo len to, čo skrze Neho prijímame, môže byť naším vlastníctvom. V Ňom, ktorý si nás zamiloval, máme víťazstvo. Ježiš Kristus nás miluje večnou láskou.