Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. februára 2011

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Sami vieme, že by sme urobili čokoľvek aj dýchali za tých svojich, len aby stáli pevne na ceste za Pánom Ježišom. Niekedy sa to nedá! Ich srdce je iné. A len ich srdce sa musí rozhodnúť, čo urobí. Rozhodni sa aj ty sestra, brat, ktorý čítaš tieto riadky, zlož všetko na Pána, On má vládu aj lásku, aby nás zachoval, zachránil. Nemusíme sa báť, Boh dáva vyvoleným všetko. Ich sú zasľúbenia i zákony, ale ich je aj milosť, ktorú môže prijať každý. Ak je už Pán Tvojím Pánom, modli sa neprestajne, za tých, ktorých Ti Pán dáva na srdce, aby aj oni mohli byť blízko s Ním!