Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. februára 2011

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje. Dnes nás volá, aby sme budovali kráľovstvo Božie tu a teraz, aby sme nezanedbávali dary, ktoré nám dal. Jedných volá už od detstva, iného od mladosti a iného Pán Ježiš povoláva do služby na Jeho vinici až v zrelom veku, možno až v starobe, no každý dostane rovnakú nebeskú odmenu. Každý, čo nastúpi za Pánom Ježišom, získa odmenu! Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. My v tom máme istotu. Ale ak je niekto, kto nemá túto istotu, nastúp do služby na Božej vinici a nebudeš o nič ukrátený, dostaneš rovnakú odmenu! Dôležité je, aby si, kým sa v tvojom živote zvečerí, kráčal s Pánom Ježišom, pracoval v Jeho službe. Nehovor som primladý, alebo som už pristarý, kráčaj s Ježišom Kristom! Mnohí nastúpia, ale nevydržia, kým sa im „zvečerí“ deň života. Nuž, prijmi odmenu večného života! Majte takú radosť, ako mám ja!