Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. februára 2011

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Často z pohľadu ľudí patriacich do cirkvi nevnímame Božie počínanie voči nám vždy ako spravodlivé. Ako keby Pán Boh menej prihliadal na nás, na našu príslušnosť cirkvi, na naše náboženské snaženie, na naše duchovné výkony a zbožnosť. A naopak, ako keby Pán Boh bol viac tolerantný, odpúšťajúci tam a tým, ktorí si to podľa nášho úsudku ani nezaslúžia. Na toto Božie počínanie sa však musíme pozrieť trochu inak. Tam, kde my vidíme možno Božiu nespravodlivosť, tam sa uplatňuje a prejavuje Božia veľkorysosť a milosť. Boh sa totiž zmiluje aj nad bezbožnými a hriešnymi. Tak to bolo a je aj v prípade každého z nás. Boh je darcom nových šancí v živote nás všetkých. Nezabudnime na to, aby sme potom svoje vlastné zlyhania a darované, premárnené príležitosti nepripisovali prílišnej Božej tvrdosti a nespravodlivosti. A preto skôr ako začneme Boha obviňovať alebo mu niečo vyčítať, skúsme si najprv so všetkou pokorou spomenúť na prejavy Božej lásky a milosti v našom živote. A ak v tom dokážeme byť úprimní a dôslední, predpokladám, že sa naše obviňovanie Pána Boha zmení na dobrorečenie Bohu. Takéto obzretie sa je dôležité ešte aj z iného dôvodu, vtedy sa človek môže vrátiť na už zabudnutú cestu života a spasenia.