Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. februára 2011

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal, že bol si mojou záchranou. Tam, kde sa chce presadiť naša ľudská snaha o spravodlivosť, narazíme na Božiu spravodlivosť. A Božia spravodlivosť nie je dosiahnuteľná ani splniteľná našimi ľudskými skutkami a silami. U žiadneho človeka. Božiu spravodlivosť môžeme dosiahnuť jedine vierou. Vierou v Ježiša Krista, ktorý je koniec – cieľ zákona. Kristus je jediný, ktorý naplnil požiadavky Božieho zákona aj za nás, hriešnych ľudí, svojou obeťou na kríži. Len cez vieru v Ježiša Krista sa dostáva Božia spravodlivosť k nám. -- Izrael horlil za Hospodina, ale nebolo im to nič platné, lebo s Božími zásadami sa míňali. Neprijali a nepoddali sa Božej spravodlivosti, ale stále uplatňovali svoju. Aj keď je v snahe nás, ľudí, konať Božiu spravodlivosť, konať veci v Božom mene a Božom záujme, stále je to len ľudská spravodlivosť – hriešna a nedostatočná. Je tu otázka aj pre nás, aby sme sa cez tento historický príklad Izraela pozreli na vlastné životy. Akú spravodlivosť hľadáme a uplatňujeme my? Svoju, ľudskú, alebo Božiu – darovanú nám skrze Ježiša Krista? V ľudskej spravodlivosti sa človeku ťažko kráča cestami pokory a poslušnosti po Božích cestách. Naopak, v tej Božej spravodlivosti sa nám kríž Pána Ježiša Krista stáva najväčším pokladom – symbolom už aj našej spravodlivosti.