Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. februára 2011

Ľuďom I zvieratám pomáhaš, Hospodine! V najzávažnejšej otázke života a spasenia platia pre všetkých ľudí rovnaké podmienky a pravidlá. Božiu spravodlivosť a spasenie si privlastňujeme skrze vieru v Ježiša Krista, o ktorom sa dozvedáme cez slovo evanjelia. V tomto smere máme všetci rovnaké podmienky i šance. Ak vyznávaš Ježiša Krista ako Pána a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Pre mnohých je to často citovaná a otrepaná pravda. Všimli sme si však, že ústa musia ladiť so srdcom!!! Slová musia byť kryté presvedčením srdca. Žiadne lacné vyznanie, žiadne prázdne reči. Boh hľadí na srdce človeka. A rozhoduje to, čo je v našom srdci. Na ľudí môžeme urobiť dojem svojim vystupovaním a svojimi vyjadreniami. Ľudí môžeme dojať k slzám svojim vyznaním a sľubmi. Lebo ľudia do nášho srdca nemajú prístup. Pána Boha však ani chvíľu, ani v tom prvom momente neohúrime iba svojimi slovami. On vie, čo je v našom srdci. -- Zároveň je dôležité, vyznávať svoju vieru aj navonok. Nehanbiť sa za Krista, neskryť si svoju vieru v Neho iba hlboko v srdci. Ani Pán Ježiš neskryl svoju lásku k nám iba vo svojom srdci, ale vyznal nám ju celkom otvorene cez svoj kríž.