Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. februára 2011

Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil. Izrael, vyvolený Boží ľud, sa potkol, keď neprijal Ježiša ako Mesiáša. Potomkovia Abraháma Ho neprijali, ale to ešte nie je koniec. Pán Boh poklesnutie Izraela využil na obohatenie pohanov. Z Pavlových slov sa zdá, že už vtedy boli ľudia, ktorí tvrdili, že Boh už s Izraelom vo svojom pláne neráta. Pavel však také názory vyvracia. Tvrdí, že zavrhnutie je len dočasné a príde čas, keď Boh bude s Izraelom opäť konať. Jasne potvrdzuje, že ľudská slabosť nemôže prekaziť Boží plán, On s ňou počíta. Božia spásonosná milosť sa zjavila pre všetkých ľudí. Vtedajší kresťania chceli z Božej milosti vynechať Židov, nesprávame sa aj my podobne? Nielen k Židom, ale aj mnohým iným – Rómom, alkoholikom, narkomanom, prostitútkam, homosexuálom... Boh má dosť milosti pre všetkých. Sme ochotní tomu veriť a žiť podľa toho? Možno práve dnes stretneš niekoho, komu máš o tej veľkej milosti povedať.