Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 21. februára 2011

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. februára 2011

Utorok, 22. februára 2011

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Čítať ďalej: Utorok, 22. februára 2011

Streda, 23. februára 2011

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal, že bol si mojou záchranou.

Čítať ďalej: Streda, 23. februára 2011

Štvrtok, 24. februára 2011

Ľuďom I zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. februára 2011

Piatok, 25. februára 2011

Hospodine, naslúchaj mojím slovám a povšimni si môj vzdych! Lebo k Tebe sa modlím!

Čítať ďalej: Piatok, 25. februára 2011

Sobota, 26. februára 2011

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.

Čítať ďalej: Sobota, 26. februára 2011

Nedeľa, 27. februára 2011

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. februára 2011

Pondelok, 28. februára 2011

Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. februára 2011