Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 21. februára 2011

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti.

Register to read more...

Utorok, 22. februára 2011

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Streda, 23. februára 2011

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal, že bol si mojou záchranou.

Register to read more...

Štvrtok, 24. februára 2011

Ľuďom I zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Register to read more...

Piatok, 25. februára 2011

Hospodine, naslúchaj mojím slovám a povšimni si môj vzdych! Lebo k Tebe sa modlím!

Register to read more...

Sobota, 26. februára 2011

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.

Register to read more...

Nedeľa, 27. februára 2011

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Register to read more...

Pondelok, 28. februára 2011

Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil.

Register to read more...

KALENDÁR