Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 01. marca 2011

Pomôž nám, Hospodine, Bože náš, veď sa spoliehame na Teba.

Čítať ďalej: Utorok, 01. marca 2011

Streda, 02. marca 2011

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.

Čítať ďalej: Streda, 02. marca 2011

Štvrtok, 03. marca 2011

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. marca 2011

Piatok, 04. marca 2011

Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne.

Čítať ďalej: Piatok, 04. marca 2011

Sobota, 05. marca 2011

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Čítať ďalej: Sobota, 05. marca 2011

Nedeľa, 06. marca 2011

Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. marca 2011

Pondelok, 07. marca 2011

Zavretý som a nemôžem vyjsť. Oko mi hynie pre moju úbohosť; vzývam Ťa každý deň, ó Hospodine, vystieram k Tebe svoje dlane.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. marca 2011

Utorok, 08. marca 2011

Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.

Čítať ďalej: Utorok, 08. marca 2011

Streda, 09. marca 2011

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobru, ó Hospodine.

Čítať ďalej: Streda, 09. marca 2011

Štvrtok, 10. marca 2011

On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. marca 2011