Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 01. marca 2011

Pomôž nám, Hospodine, Bože náš, veď sa spoliehame na Teba.

Register to read more...

Streda, 02. marca 2011

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.

Register to read more...

Štvrtok, 03. marca 2011

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa.

Register to read more...

Piatok, 04. marca 2011

Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne.

Register to read more...

Sobota, 05. marca 2011

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 06. marca 2011

Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Register to read more...

Pondelok, 07. marca 2011

Zavretý som a nemôžem vyjsť. Oko mi hynie pre moju úbohosť; vzývam Ťa každý deň, ó Hospodine, vystieram k Tebe svoje dlane.

Register to read more...

Utorok, 08. marca 2011

Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.

Register to read more...

Streda, 09. marca 2011

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobru, ó Hospodine.

Register to read more...

Štvrtok, 10. marca 2011

On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie.

Register to read more...

KALENDÁR