Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. marca 2011

Pomôž nám, Hospodine, Bože náš, veď sa spoliehame na Teba. Keď som prvýkrát v Biblii čítala tento text, slová o vyvolení Izraela mi veľa nehovorili. Už vtedy však ku mne jasne prehovorili slová „nenamýšľaj si!“ Zdá sa mi, že tieto slová potrebujeme počuť aj dnes. „Nenamýšľaj si!“ znie všetkým, ktorí to s Bohom berú vážne. Lebo práve takým hrozí nebezpečenstvo duchovnej pýchy. Nevystatuj sa, nie si lepší ako Židia, pripomínal apoštol Pavel a je hanbou nás, kresťanov, že sme si to v dejinách tak často mysleli. Svoje nepriateľstvo voči nim sme obhajovali dokonca nábožensky, že oni sú tí, ktorí zabili Krista. Žiadne kresťanské zdôvodnenie pre antisemitizmus však neexistuje! Nám by možno Pavel dnes povedal: „nevystatuj sa, nie si lepší ako katolíci, evanjelikáli, charizmatici, tradiční!“... Nevystatuj sa, pretože si bol zaštepený ako planá oliva do šľachetnej olivy! Nenamýšľaj si! Je to len Božia milosť, ktorá ťa zachránila. Boh ťa spasil bez akýchkoľvek Tvojich zásluh a hodností. Nie pre tvoju národnosť, náboženstvo či múdrosť. Nenamýšľaj si, ale sa boj! Pane, daj nám milosť aj dnes nemyslieť si o sebe viac ako treba, ale ako ratolesti čerpať z Teba!