Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. marca 2011

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Božie konanie s Izraelom sa ešte neskončilo, hoci teraz ešte pre pohanov trvá čas milosti. Ešte je čas vrátiť sa k Bohu, ale nebude to tak navždy. (Kým táto úvaha vyjde, už to ani nemusí byť pravda.) Boh sľúbil, že vykúpi svoj ľud a my tomu môžeme a máme veriť, aj keď je to z ľudského pohľadu nepochopiteľné. Boh plní svoje zámery a Jeho Slovo platí. Boh je väčší ako naše myslenie dokáže obsiahnuť. Neuzatvárajme Ho do našich predstáv, nedeformujme Ho na svoj obraz. Ak On povedal, že Izrael bude spasený, stane sa tak. Mnohí dnes špekulujú nad tým, ako to asi urobí, ale to nie je až také dôležité. Kým sa tak stane a kým žijeme na tomto svete, vždy budeme mať veľa nezodpovedaných otázok. Boha nedokážeme pochopiť, ale viem, že Mu môžeme veriť. Ó, hlbokosť, bohatstvo, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho! Jemu buď vzdávaná sláva dnes pri nás i naveky!