Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. marca 2011

Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Anna v modlitbe Bohu sľúbila, že ak jej daruje syna, zasvätí ho Bohu. Koľko takých sľubov už Boh musel počuť! Keď totiž nám ľuďom tečie do topánok, vtedy sa modlia aj ateisti. Bože, keď mi pomôžeš s mojím problémom, budem v Teba veriť. Ak mi pomôžeš v tejto situácii, môj život sa zmení. Anna však svoj sľub aj plní a tu sa začína niečo úžasné. Boh začína konať svoje dielo. Keď my splníme svoj sľub, začína sa niečo diať. Napadá ma aj sľub mladého Luthera, ktorý v búrke sľúbil Bohu, že ak ju prežije, vstúpi do kláštora. Koľko požehnania sa nám dostalo vďaka tomuto vyplnenému sľubu?! Ak berieme svoje sľuby vážne, Boh môže konať. Čo však so sľubmi, ktoré neberieme vážne? Koľko konfirmačných, krstných či manželských sľubov už zaznelo a tí, čo sľubovali sa ani len poriadne nezamysleli, čo vlastne hovoria, nie ešte aby ich vážne skúšali dodržať...?! Božie sľuby platia na 100 %. Ako je to s tými tvojimi?