Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. marca 2011

On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie. V mnohých situáciách sa aj my, kresťania, správame ako Izraeliti, ktorí v danom momente bitky pri Aféku nezložili svoju nádej do Hospodina, ale do drevenej, pozlátenej truhly. Táto truhla bola síce symbolom Božej prítomnosti, ale Hospodin prítomný nebol. Jeho nemožno uzatvoriť do nejakej truhlice, či priviazať k nejakému predmetu. Neraz počujem veriaceho človeka, ako hovorí, zoberiem si to, či ono so sebou, lebo mi to prináša šťastie a pod. Žiaden neživý predmet ti nemôže priniesť šťastie ani ťa pred ničím neochráni. Ani kríž na krku nie je istotou Božej prítomnosti. Spoliehať sa na to, že mi úspech zaručí predmet, hoci by to bol aj kríž – to je moderné modlárstvo. Izraeliti nešli do boja s Hospodinom, ale s truhlou zmluvy, ako by im ona sama mohla zaručiť víťazstvo. Aj my neraz podliehame podobným myšlienkam. Práve preto prišiel Boží Syn, aby nás zbavil takéhoto modlárstva. Nepýtame sa na Božiu vôľu, len si chceme presadiť svoju. A keď to nejde vlastnou silou, berieme si na pomoc ešte aj predmety, ktorým pripisujeme zvláštnu moc a konanie. Pamätaj! Jediný, kto ti môže v živote skutočne pomôcť, je živý Boh. Nepomôžu ti talizmany, predmety pre šťastie, ba ani poklopkávanie po dreve, aby sme to neuriekli. Boh je našou jedinou istotou. Zbav sa všetkého modlárstva!