Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. marca 2011

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!. To, čo sa odohralo v bitke pri Aféku, Boh dopredu avizoval prostredníctvom Samuela. Izraeliti boli porazení a pokorení, pretože hriech Chofního a Pinchása bol priveľký. Muž, ktorý ušiel z bojiska, priniesol zvesť – ľud utrpel veľkú porážku. Ľud áno, Boh nie. Boh porážkou ľudu trestá hriech a vychováva celý ľud. Keďže Boh je spravodlivý, nemôže prehliadať neprávosť a hriech. Rodič, ktorý chce dobre vychovať svoje dieťa, musí niekedy siahnuť aj po treste, ktorý bolí. Milujúci rodič vie, že takýmto spôsobom môže zachrániť svoje dieťa od väčšieho zla. Éli to pri svojich synoch zanedbal. Ako otec viem, že keď musím siahnuť k tvrdému trestu, veľmi to bolí. Nie dieťa, ale mňa. Ako veľmi to musí bolieť Hospodina, keď musí trestať svoj ľud?! Skôr by chcel siahnuť po odpustení, zmilovaní, zmierení. Dávame Mu k tomu príležitosť? Pokora, vyznanie svojich hriechov nás k tomu môže doviesť. Ak nás Boh bude musieť potrestať, lebo nedokážeme byť pokorní, urobí to. My utrpíme porážku, Boh nie. Je to v záujme našej výchovy a spásy.