Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. marca 2011

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Tohto boja nebol ušetrený ani Pán Ježiš. On v ňom zvíťazil. Nebolo to také jednoduché, ako sa zdá na prvý pohľad. Bol to ťažký boj. Boj s pokušením nikdy nie je jednoduchý, a to preto, že podceňujeme účinok pokušenia na náš život. Inokedy sa uchyľujeme k tomu, že prehratý boj s pokušením zvalíme na našu nedokonalosť. „Nikto nie je dokonalý, sme len ľudia“ – to je naša najčastejšia obhajoba. Úbohé je na tomto konštatovaní to, že sme možno vôbec nebojovali. Iba sme skonštatovali, že to nedokážeme. Je ľahšie ospravedlniť sa sám pred sebou, ako byť trpezlivý v zápase, možno si aj niečo odrieknuť, niečoho sa vzdať, ale nepoľaviť. Tento boj je ťažký aj preto, lebo diabol nechce, aby sme bojovali a nahovára nás, aby sme boj vzdali ešte predtým, než ho vôbec začneme. Pred nami je celé pôstne obdobie, ktoré môžeme využiť na to, aby sme spoznali svoje slabosti a miesta, kde sme zraniteľní, kde nás diabol môže pokúšať. Máme ho využiť na to, aby sme sa posilnili v zápase s pokušeniami, a to príkladom Pána Ježiša. Máme ho využiť na to, aby sme sa vzdelávali vo viere a slove Božom. Máme ho využiť na úprimné pokánie, ktoré je správnou cestou v boji s pokušeniami. Bojuj dobrý boj viery!