Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. marca 2011

Ja – znie výrok Hospodinov – budem ohnivou hradbou dookola Jeruzalema. Čas pre vzdychanie – to je jedna vec. Aj my neraz lamentujeme nad tým, čo by malo byť iné – lepšie, duchovnejšie. Vzdychanie je neproduktívne. Nezabúdajme na to, čím Samuel jasne podmienil zmenu: „Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi... vytrhne vás z ruky Filištíncov.“ V Izraeli to nevyzeralo jednoducho. Našťastie boli tam aj takí, ktorí vedeli, že vlastnou silou nič nedokážu, preto vravia Samuelovi: „Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu...“ Buďme aj my vytrvalí na modlitbách mysliac na rôzne „zajatia“, ktoré trápia ľudí okolo nás! A buďme Mu vďační za každú doterajšiu pomoc!