Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. marca 2011

Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. Prekvapuje nás správa o Samuelových synoch. Určite to otca bolelo. Ako je to možné, že deti zbožných rodičov sa dajú na zlé cesty? Viera a vernosť sa nededia. Neprechádzajú automaticky z rodičov na potomkov. Zbožným životom môžeme však dať svojim deťom príklad. Ďakujme Bohu za všetkých, čo kráčajú v šľapajach zbožných otcov a prosme za tých, ktorí ešte cestu viery nenašli! Práve na nevernosť Samuelových synov sa vyhovárali Izraeliti, keď ho žiadali, aby im ustanovil kráľa. Nezabúdajme, aj my sme na očiach iných! I naše kresťanské, či nekresťanské postoje môžu povzbudiť alebo pohoršiť. -- Izraeliti si žiadajú kráľa. Chcú byť ako iné krajiny. Neuvedomujú si, že tým vlastne pohrdli Kráľom nebeským. Dajme si pozor, aby sme i my, v snahe prispôsobovať sa druhým, nezarmucovali Hospodina!