Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. marca 2011

Z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojim hradom a mojím útočiskom v deň mojej úzkosti. Saulova cesta na trón sa začala hľadaním stratených otcových oslíc. V skutočnosti však išlo o to, aby sa stretol s Božím prorokom. Saulov sluha Samuela označil za „Božieho muža“, ktorý „určite splní všetko, čo povie“. Táto charakteristika len potvrdzuje, že Samuel bol mužom úzko spojeným s Bohom, mužom pravdovravným, majúcim dar videnia budúcnosti. Aj keď Hospodin všetkých neobdaril prorockým darom, všetci sa môžeme stať Božími mužmi a ženami. Nič nám nebráni plniť to, čo povieme. Svet dnes potrebuje vidieť kresťanov, potrebuje našu lásku, službu, pravdovravnosť. Potrebuje na našich skutkoch vidieť, Komu sme uverili. Kiežby sme stále boli svetlom sveta!