Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. marca 2011

Neutláčaj svojho blížneho. Proroka Samuela čakala neľahká úloha. Mal pre izraelský národ vybrať kráľa. Našťastie aj pri tejto úlohe sa nechal viesť Hospodinom. On mu ukázal, koho má vyvoliť a pomazať za prvého muža Izraela. Radíme sa aj my s Bohom pri životných rozhodnutiach? Nie je potom v našich životoch toľko pádov, omylov, pretože sme konali na vlastnú päsť? -- Na oboch mužoch z dnešného textu je obdivuhodná ich pokora a akceptovanie Božej vôle. Samuel – doterajší vodca – nežiarli na nového kráľa. A Saul zase vyznáva: „Či som ja nie Benjamínec, z najmenšieho kmeňa izraelského?“ Aké je to vzácne, keď sú medzi ľuďmi takéto vzťahy – keď sa navzájom rešpektujú, keď si radia a pomáhajú, keď „radšej v pokore iných pokladajú za hodnotnejších než seba...“ (F 2,3) Prosme o pomoc, aby sme sa aj my takto osvedčovali!