Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. marca 2011

Takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. Saul už bol pomazaný za kráľa. Okrem Toho, ktorý si ho vyvolil, vedel o tom iba Samuel. Aj napriek tomu Saul nie je netrpezlivý. Nečaká v zástupe na vyhlásenie výsledku voľby. Práve o tom sa mal dozvedieť národ – preto Samuel nechal zhromaždiť všetok ľud. Snáď si niektorí mysleli: budem to ja – veď som ten naj... Ako zmýšľame o sebe? Boh pre svoje plány hľadá skromných a nie takých, ktorí sa preceňujú. -- Istý muž si vyberal svojich osobných vodičov. Prihlásili sa traja. Ukázal im priepasť a opýtal sa ich, ako blízko by okolo nej s ním prešli. Prvý povedal: jeden meter; druhý – pár centimetrov. A tretí: čo najďalej. Vybral si práve posledného, ktorý nepreceňoval svoju šikovnosť. Boh si vyvolil a postavil do čela svojho vyvoleného národa skromného, pokorného človeka. Takí ľudia sú vždy veľkým požehnaním pre spoločenstvo. Pokorným Pán Boh vždy dával a dáva svoju milosť. Verím, že ju aj my prijímame.