Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. marca 2011

Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami. Pán Boh dal Saulovi jasne, čo má robiť: tiahni, poraz, vykonaj kliatbu, nešetri nikoho, usmrť všetkých! Za zmienku stojí, akým spôsobom to Saul urobil. Tiahol, porazil, vzal si to najlepšie pre seba, vykonal kliatbu, ale len nad tým, čo i tak bolo bezcenné. Je smutné, že ani my nie sme pri konfrontácií s Božími pokynmi iní ako Saul. Vyhovárame sa, obhajujeme sa, že sme urobili tak, ako to chce Pán Boh, hoci sme čosi utajili, prekrútili, či prispôsobili si vo svoj prospech. No pozrime sa na to, kto usmerňuje Saula a doťahuje veci až do konca. Je to Samuel – služobne starší, ktorý konfrontuje Saula; robí si poriadky, lebo vie, čo mu tlmočil sám Pán Boh. I keď to bolo náročné, riadi sa podľa toho, čo mu Pán Boh prikázal. Kto napomenie nás, keď žijeme v hriechu? Máme vôkol seba človeka, o ktorom vieme, že skutočne žije a koná podľa Božieho srdca? Ak áno, ďakujme za neho, pretože práve takýto človek nás môže opäť vrátiť na cestu záchrany! Ak sme už viacroční kresťania, záleží od nás, či zasiahneme v láske a usmerníme človeka, ktorý žije v hriechu. Nebuďme ľahostajní kresťania, ktorým je všetko jedno! Neuspokojme sa s tým, že Pán Boh všetko vidí a všetko zariadi! Pevne verím tomu, že každé napomenutie brata, sestry, nás tiež posilňuje vo viere a okresáva v nás osobný vzťah so živým Pánom Ježišom.