Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. marca 2011

Boh vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo. A práve to Samuela čakalo. Pán Boh mu jasne potvrdil, že jeho správanie voči Saulovi bolo správne. No i tak je náročné, prestať smútiť za tým, čo sme si mysleli, že sme urobili správne. Je ťažké priznať si chybu. V čase, keď nevieme, ako začať, Pán Boh má už nové plány a nové ciele. Dokážeme tomu dôverovať? Práve v najväčšej bolesti je človeku všetko jedno, a to aj tomu, ktorý je vo viere „služobne starší“. Vtedy sa zvykneme vyhovárať, že aj tak už nič nemá zmysel, alebo hľadáme dôvody, kvôli čomu sa niečo nedá. Pán Boh však trvá na svojom a ukazuje nám novú cestu. Dokonca nám dáva aj podrobné pokyny! Dnes sa spoločne pristavme pritom, ako Samuel vytrvalo a precízne načúva Božiemu hlasu. Má pomazať nového kráľa, ktorého si vyhliadol sám Boh. Sedemkrát mu zaznieva NIE, ale on sa nevzdáva. Vie, aký cieľ pred neho Hospodin kladie. Práve pôstne obdobie môže byť pre nás veľkou pomocou a prípravou na to, aby sme sa priblížili k Pánu Bohu. Nedajme sa odradiť alebo zvábiť najbližšou ponukou, možnosťou! Buďme citliví k tomu, aby sme neminuli cieľ, ku ktorému nás povoláva samotný Pán Boh! Nech prvé NIE, ak veríme, že to nie je v zhode s Božím plánom s nami, nie je pre nás uspokojivou odpoveďou! Buďme v načúvaní Božieho hlasu vytrvalí a cieľavedomí, aby Jeho plány boli korunované úspechom i v našom živote!