Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. marca 2011

Ďakovať budem Hospodinovi celým srdcom a rozpoviem všetky Tvoje divné skutky. V dnešnej dobe nie je výnimkou, že sa mnohokrát ocitáme v situáciách, kedy sme podráždení, znepokojení a dobre poznáme aj to, keď sme uvádzaní do zmätku. Tieto črty sprevádzali aj kráľa Saula, keď bol posadnutý zlým duchom od Hospodina. Uvedomujeme si, že slovník Starej Zmluvy sa síce podstatne zmenil, ale srdce človeka prežíva to isté? Všimnime si, akú požiadavku dal Saul. Chcel muža, ktorý dokáže dobre hrať. Dôležitým faktom, okrem iných charakteristík, bolo i to, že „Hospodin bol s ním!“ O čo žiadame my, keď sme v podobnej situácii? Na koho, alebo na čo sa obraciame? Druhou výzvou pre nás, kresťanov, sa stáva to, čo prináša samotné naše bytie druhému. Naša prítomnosť môže „zlého ducha“ tíšiť alebo ho ešte viac sýtiť. Ako je to s nami? Je Hospodin s nami? Ak áno, tak vôkol nás by sa ľudia mali cítiť príjemne a ľahko. Snažme sa byť pre druhého Dávidom! Buďme šíriteľmi pokoja pre tých, ktorí sú „posadnutí zlým duchom od Hospodina“! Šírime vôkol seba vôňu Kristovu? Dávid bral harfu a hrával, keď bolo „dusno“. Čo berieš ty, keď sú ľudia okolo teba podráždení, utrápení a znepokojení?