Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. marca 2011

Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov. Koľkokrát prichádza medzi nami, kresťanmi, k zbytočným výčitkám, nedorozumeniam, podozrievaniam, krivým obvineniam... A opäť to nie je nič nové pod slnkom. Izraeliti čelia nepriateľom, ktorí sú v mohutnej presile. Dokonca je tam aj známy obor, Goliáš, ktorý tupí meno živého Boha. Okrem toho, že má výzbroj, tento nepriateľ vyslovuje útočné slová proti tým, ktorí nasledujú a veria v živého Boha. Dávidovi najviac prekážalo práve toto, preto sa chcel tomu sebavedomému Filištíncovi postaviť tvárou v tvár. Bolo by dobré, keby sa zjednotili proti nepriateľovi, ale oni robia opak. Dávidov najstarší brat jeho motívy spochybňuje. Namiesto podpory mu vyčíta: „Načo si sem prišiel? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Poznám tvoju pýchu i zlobu tvojho srdca. Nato si prišiel, aby si videl bitku!“ Či nerobíme to isté aj my vo svojich kruhoch? Namiesto povzbudenia a prejavenia radosti, že niekto nachádza odvahu čeliť ľuďom, ktorí tupia meno nášho Boha, si radšej volíme deštruktívnu kritiku odvážlivca. Toľká márnosť a strata! Dnešný svet je už tak otupený, že narážky na živého Boha už ani nerozoznáva. Čím vulgárnejší slovník človek používa, tým je zaujímavejší. Modlime sa za jednotu ducha medzi kresťanmi, aby sme k odvahe povzbudili a podporili tých, ktorí chcú kritizovať a „bojovať“ proti tomu, čo nie je pred Božou tvárou pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté a ľúbezné! Nemlčme, ale podporujme iných alebo buďme odvážlivcami!