Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. marca 2011

Nepúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! I keď v dnešnej dobe už nemáme vojny, kde sa používajú bojové zbrane, predsa len chcem, aby sme sa zamysleli nad touto otázkou. Koľkokrát sa snažíme za každú cenu prispôsobiť inému človeku, ktorý používa iný spôsob riešenia konfliktov ako my?! Nie je to pre nás prirodzené a pripadáme si, ako „slon v porceláne“. Dnešný príbeh nás chce povzbudiť, aby sme sa naučili používať „zbrane“, ktoré sú pre nás, kresťanov, prirodzenou súčasťou nového človeka. Veď nepriateľ, Goliáš, vystupuje z pozície moci, pohŕdania, pýchy, využíva iného človeka vo svoj prospech, ponižuje, preklína a nakoniec aj zastrašuje. Veľmi známe „zbrane“, ktoré, bohužiaľ, využívame často aj my, kresťania. Ak sa pri nás objavia, pýtajme sa, či sme nové stvorenie alebo si to len o sebe myslíme! Pozrime sa na Dávida, akým spôsobom bojuje a aké zbrane používa: palicu – bežnú pre pastiera, 5 hladkých kameňov z potoka, prak a to najdôležitejšie istotu, v koho mene do tohto boja ide. V mene svojho Boha, nie vo svojom mene. Nech nás učí sám Pán Boh, akú „zbraň“ máme v čase konfliktov použiť! Nech nám dáva múdrosť, lásku, pokoru, ale aj jasnosť a pevnosť v slovách a v skutkoch, aby sme vedeli, že bojujeme nie vo svojom mene a vo svoj prospech, ale na šírenie Božieho kráľovstva!