Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. marca 2011

Vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Ako sa cítime vtedy, ak nám niekto podáva ruku, hovorí nám nejaké slová, ale jeho oči sú upreté iným smerom? Podľa mňa je to znak nesúladu slov so skutkami. Ústami síce čosi tvrdí, ale jeho bytosť a myseľ je inde. Niečo podobné sa odohráva aj v prečítanom texte. Traja ľudia sa rozhodujú nasledovať Pána Ježiša. Je pozoruhodné, že slová vyjadrujú túžbu ísť za Ježišom, ale „oči ich srdca“ sú sústredené na to, čo ešte musia dokončiť pre seba, svoju rodinu, prácu atď. Pán Ježiš jasne konštatuje, že ani jeden z takýchto ľudí sa nehodí pre kráľovstvo Božie. Dnešná nedeľa sa nesie v duchu premáhania zlých mocností v súvislosti s naším zrakom. Zrak je životne dôležitým zmyslom človeka. Z okolia prijíma až 99 % informácií. Jeho strata alebo poškodenie výrazne obmedzuje možnosti človeka, ako aj kvalitu jeho života. Podobáme sa tým trom ľuďom, ktorí verejne aj slovne síce prejavujú svoju vieru, no ich, aj náš duchovný zrak je poškodený?