Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. marca 2011

Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! Ako to len pripomína cirkev – telo Kristovo! Navonok zložené z jednotlivcov, ale vo vnútri bije jedno srdce – Ježišovo. Človek narodený z Boha má radosť z iného kresťana, veď sú súrodenci. Ak ju nevnímaš, choď k Lekárovi sŕdc, aby ťa vyliečil. Nie je to hanba – každý tam občas musí. -- Pozrime sa teraz na postavy príbehu! Dávid je Kristov prarodič podľa tela. Snáď v tomto príbehu symbolizuje Vykupiteľa samotného. Nie dokonale, ale ako Pán Ježiš vyháňa démonov, aj Dávid svojou hrou na harfe dokázal čosi podobné. Kristus porazil Satana. Podobne víťazil Dávid. Vykupiteľa pribili vládcovia, Dávida chcel pribodnúť Saul. -- Jonatán znamená „Bohom daný“. Pán Ježiš hovorí o jedenástich apoštoloch: „zachoval som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal“ (Ján 17,12). Aj my sme odkázaní na Božiu milosť. Nezaslúžili sme si spasenie – nebeský Otec nás dal Kristovi a Ten nás „drží nad vodou“. -- Naopak – Saul znamená „vyžiadaný“. Ľud si vyžiadal kráľa, lebo sa chceli podobať svetu. Ľuďmi vyžiadané náboženstvo prichádza ako prvé. Je veľkolepé, vyzerá ako statný Saul, ale zlyhá práve neschopnosťou umenšiť sa, čo Ján Krstiteľ zvládol, ale Saul sa bál o trón.