Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. marca 2011

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. čítame v príbehu malého Ježiša, keď Ho chcel Herodes zabiť. Aj v tom dnešnom sme našli Betlehem, Rámu, či kráľa, čo chcel preťať Mesiášov rodokmeň. Prichádza pomoc od človeka, aj zhora. Ježiša po anjelovom varovaní odniesol Jozef. Dávida varoval Jonatán a získal čas, keď Saula zastavil Duch Boží (19,24). -- Stvoriteľov plán sa nemení. A protivníkov tiež. Chce získať moc a zneužiť ju proti Božím ľuďom. Neuspeje, ale padnú mnohí nezainteresovaní, ako deti v Betleheme. -- Je smutné, že nepriateľ zasial svojich aj do cirkvi (Mt 13,25nn). Už apoštol Ján upozorňuje na Diotrefa, ktorý túži byť prvý, neprijíma bratov a dobrých vylučuje zo zboru. Tiež ohovára tých, čo nesú pravdu (3J1,9n). -- Mohli by sme písať o upálení Jána Husa, ale presuňme sa do dnešných dní a skúmajme svoje srdcia! Nakoľko sami nesieme pravdu? Nakoľko ohovárame služobníkov, aby sme si očistili svedomie? Nakoľko zneužívame moc – hoci moc väčšiny, aby sme umlčali horlivého farára? Nakoľko sa snažíme byť tými nezainteresovanými, aby sa nám nič nestalo a potom sa čudujeme zraneniam?