Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. marca 2011

Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol. Kým Saul sa spoliehal na úskočnosť, Dávid žiadal Boha o radu. Práve preto ho Hospodin nazval „mužom podľa Božieho srdca“. Pravda, v niektorých situáciách aj on zabudol na tento dobrý zvyk a padol. Ale nechal sa postaviť späť. -- Dávid sa pýtal prostredníctvom kňaza, keď bol nablízku s efódom, teda oblečením, ktoré sa používalo najmä pri zisťovaní Božej vôle. Dávid sa však pýtal, aj keď bol sám. Aj my pristupujme k Bohu v zbore, aj súkromne! -- Ako však zistiť, čo Pán chce? V prvom rade z Biblie – Stvoriteľ nebude všetky svoje myšlienky vysvetľovať každému človeku zvlášť – nechal ich spísať. Jeho vôľou je, aby sme nekradli, aby sme niesli Evanjelium, aby sme milovali Boha. To platí pre všetkých. Tiež môžeme čítať, že Pavlovi zabránil ísť do Ázie, ale poslal ho do Macedónie. To už neznamená, že všetci kresťania majú ísť k Macedóncom – nezmestili by sa tam. Ale všetci majú zmeniť svoje plány, keď Pán prikáže. Väčšinou nás nechá rozhodovať samotných, ale sú chvíle, keď skrze Krista prehovorí. Preto bdejme!