Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 01. apríla 2011

V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje.

Čítať ďalej: Piatok, 01. apríla 2011

Sobota, 02. apríla 2011

Hospodin hovorí: Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Čítať ďalej: Sobota, 02. apríla 2011

Nedeľa, 03. apríla 2011

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. apríla 2011

Pondelok, 04. apríla 2011

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. apríla 2011

Utorok, 05. apríla 2011

Vrátia sa tí, ktorých Hospodin vyslobodil. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie.

Čítať ďalej: Utorok, 05. apríla 2011

Streda, 06. apríla 2011

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Čítať ďalej: Streda, 06. apríla 2011

Štvrtok, 07. apríla 2011

Zvelebujem Kráľa nebies, lebo všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, veď môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. apríla 2011

Piatok, 08. apríla 2011

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom to vedie len k zlému!

Čítať ďalej: Piatok, 08. apríla 2011

Sobota, 09. apríla 2011

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Čítať ďalej: Sobota, 09. apríla 2011

Nedeľa, 10. apríla 2011

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. apríla 2011