Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. apríla 2011

Vrátia sa tí, ktorých Hospodin vyslobodil. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie. Dostal sa do tábora kráľa Saula, ktorý ho bezdôvodne prenasledoval a mal pred sebou spiaceho kráľa, ktorého chcel jeho veliteľ, Abíšaj, zabiť. Dávid odmietol pomstu a ušetril Saula. Vžime sa do jeho situácie – možno to bolo väčšie víťazstvo ako nad Goliášom. Náš dnešný text poukazuje na to, že po víťazstve môže prísť tzv. povrcholová depresia: „Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou...“ Kde sa začala táto depresia? Dávid prestal dôverovať Pánu Bohu a začal sa spoliehať na myšlienky svojho srdca (1. verš) a dôverovať viac nepriateľom Izraela. Robil rôzne hriechy a zlé rozhodnutia. Spoliehať sa na vlastné myšlienky a pocity je veľmi nebezpečné. D. L. Moody píše o nebezpečenstve spoliehania sa na naše ľudské pocity. Pripodobňuje ich k doske na vlnách mora. Topiaci sa snaží postaviť na ňu, ale tá sa pod ním hneď potopí a je na tom ešte horšie ako predtým. Ak prežívaš depresiu, použi osvedčený liek: „Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj na Hospodina!“ Žalm 27,14.