Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. apríla 2011

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Vedel, že Pán Boh zakázal všetky okultné praktiky – vyvolávanie duchov zomrelých, astrológiu, horoskopy, veštenie... (3. Mojžišova 19,26 a 31). V treťom verši sme čítali, že Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov (takého kráľa by sme aj dnes potrebovali!). Potom však bol neposlušný Pánu Bohu a nerobil z toho pokánie. Preto sa v čase vojny začal báť presily Filištíncov a hanebne skončil v okultizme vyvolávaním duchov u čarodejnice v Én-Dóre. Vtedy prišiel Boží trest – hrozná smrť jeho a jeho synov a porážka Izraela. -- V rámci témy o okultizme v korešpondenčnom kurze Orientácie sme dostali pekné svedectvo: „Horoskopy zásadne nečítam! Nenechám sa ovplyvňovať niečím, čo ani neviem, odkiaľ pochádza a za akým účelom je vytvorené. Ja chcem, aby môj život sprevádzal Pán Boh, s ktorým mám osobnú skúsenosť, osobný vzťah.“