Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. apríla 2011

Zvelebujem Kráľa nebies, lebo všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, veď môže ponížiť tých, čo chodia v pýche. Dostal sa do tiesne, lebo ho jeho spolubojovníci chceli ukameňovať (domnievali sa, že jeho vinou prišli o rodiny i majetok). Kľúčový je však postoj Dávida: „Ale Dávid našiel posilu v Hospodinu, svojom Bohu.“ Na Boží popud prenasledoval hordu nepriateľov. Preukázal milosrdenstvo chorému a hladnému egyptskému chlapcovi, ktorý ho priviedol k táborisku Filištíncov. Dávid porazil nepriateľov a oslobodil všetko, čo patrilo jemu i jeho ľuďom: ženy, deti i majetok. -- Ako sa máme vyrovnať so sklamaniami? Tak, ako Dávid: vyplakal sa, ale našiel posilu vo svojom Bohu. Potom poslúchal Pána Boha, bol milosrdný a aktívny v dosiahnutí cieľa. -- Pred niekoľkými rokmi ma navštívila istá podnikateľka. Hovorila o tom, aké požehnanie prežívali jej dcéry v letných táboroch. Dávnejšie si zaumienila, že podporí finančne našu misijnú organizáciu. Stále to odkladala, lebo prosperita jej firmy sústavne klesala. Jedného rána si čítala úvahu, kde bol citát: „Viera je vták, ktorý spieva, aj keď noc je ešte tmavá“ (Tagore). Porozumela, že má s vierou začať ihneď podporovať Božie dielo. -- Prežívaš sklamanie? Uč sa od Dávida a čím skôr nájdi posilu vo svojom Bohu, aj keď noc je ešte tmavá.