Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. apríla 2011

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina! Pre Pána Ježiša muselo byť veľkým sklamaním, keď po tom všetkom, čo s Ním učeníci prežili, prišli synovia Zebedeovi s takouto ctižiadostivou požiadavkou. Všimnime si, s akou prekvapujúcou zhovievavosťou a láskavosťou im Pán odpovedá! Poukazuje na svoje aj na ich budúce utrpenie. Ani výhľad na budúce utrpenie učeníkov neoprávňuje zabezpečovať si najlepšie miesta v nebi. Boh Otec prideľuje pocty podľa svojich meradiel. -- Požiadavka Zebedeových synov vyvolala u ostatných učeníkov nevôľu. Pán Ježiš ich volá k sebe a poukazuje na hlavnú charakteristiku Božieho kráľovstva – ochotu slúžiť. Veď aj On prišiel na svet slúžiť a priniesť obeť vykúpenia. V Božom kráľovstve platia jednoducho iné hodnoty ako v našom svete. -- Pred istým časom som nocoval v dome vzácnej kresťanskej rodiny. Keď som od nich po raňajkách odchádzal, všimol som si, že mám vyčistené a vyleštené topánky. Pýtal som sa na dôvod. Sestra Olinka mi vysvetlila, že keď čítala, ako Pán Ježiš umyl nohy svojím učeníkom, pochopila, že v našej kultúre to nie je potrebné, ale primeranejšie bude starať sa o topánky hostí. Poďakoval som sa a snažím sa robiť to isté.