Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. apríla 2011

Neroznášaj falošný chýr. Po spoločnom stolovaní, keď má Pán Ježiš so svojimi učeníkmi hlboké spoločenstvo, im pravdivo – nie v obrazoch – odhaľuje svoju blízku budúcnosť, smrť aj vzkriesenie. Jeho slová vzbudzovali strach i nádej. O týchto udalostiach hovorí učeníkom v spojitosti s nimi. „Všetci sa na mne pohoršíte.“ Aj dnes by sme najradšej poznali našu budúcnosť a prípadne ju pretvorili. Pán Ježiš nám z nej však odhaľuje len toľko, koľko je potrebné. Ako však reagoval Peter a ako by sme reagovali my? Namiesto premýšľania a prosby o silu nezaprieť, Peter hovorí: „Ak by aj všetci – ja nie.“ Hovoril skôr, ako stihol premýšľať a zhodnotiť svoje myšlienky. Aká škoda! Vyjadril svoju túžbu. Bola dobrá, ale Boží plán bol iný. Nerozumne sa chválil niečím, čo nemohol na 100 % vedieť. Koľkokrát aj my vo vzťahu voči Pánu Bohu vydávame vyhlásenia, ktorými priam popierame Jeho vôľu? Koľkokrát sa chválime niečím, čo nie je isté a nevieme to zaručiť? Koľká nerozumnosť! Pán Ježiš Petrovi odhaľuje budúcnosť prísnejšie. „Skôr ako kohút zaspieva, trikrát ma zaprieš.“ On to však nedokázal prijať. Pán Ježiš ho nepresviedča. Jediný pohľad neskôr rozsúdil, kto mal pravdu a Peter musel horko zaplakať. Bolo to preto, lebo počúval, a predsa nepočul. Aj my máme s týmto veľakrát problém. Prosme o odpustenie a pozorne načúvajme Božiemu hlasu!