Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. apríla 2011

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký! Nasledovanie Pána Ježiša je bezprostredne spojené s načúvaním Božiemu hlasu. Ak chceme v našich životoch konať Božiu vôľu, potrebujeme ju poznať. Aj Peter počúval, a predsa nepochopil. Pán Ježiš je nám veľkým príkladom. Je tesne pred svojim uväznením a smrťou. Dobre vie, čo Ho čaká. Jeho srdce, na ktoré boli položené naše hriechy, Ho vedie k tomu, aby nepodstúpil utrpenie, ktoré Ho čaká. Tak isto konáme a premýšľame aj my. On vie, že tento boj sám nevybojuje, a preto sa utieka k svojmu nebeskému Otcovi. Prosí o podporu aj svojich najbližších. Oni zlyhajú, Otec však nie. Korí sa pred Otcovým rozhodnutím. Nebolo to ľahké. Musí sa modliť tri razy. Potom prichádza anjel a posilňuje Ho. Veriaci človek z Božieho Slova poznáva Božiu vôľu. Mali by sme ju plniť. Naše telo však chce niečo iné. Nechce problémy, posmech, prenasledovanie, chudobu, obetovanie seba a podobne. Oveľa lepšie je pohodlie, bohatstvo, vlastné potešenie a prosperita. Najradšej by sme prepojili obe túžby, ale nie je to možné. Treba sa nám modliť, aby sme neupadli do pokušenia. Mnohokrát pri nás v našich bojoch nevydržia ani najbližší. Niekedy sa nestačí modliť raz, je potrebné urobiť to viackrát. Najdôležitejšie je však, aby sme uznali, že aj pre naše životy je najlepšia Božia vôľa a pokorili sa pred ňou.