Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. apríla 2011

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve. Celý týždeň sme prechádzali udalosťami zo života Pána Ježiša tesne pred Jeho smrťou. Videli sme, že Otec nebeský mal vo svojich rukách všetko pripravené na dielo spásy. Aj Pán Ježiš sa pokoril a išiel cestou potupy a zavrhnutia. Duch Svätý Ho k tomu posilňoval. Veriaci človek sa musí skláňať pred majestátom Božej slávy. Neveriaci však môže byť zakončením života Pána Ježiša sklamaný a chápať ho ako totálny neúspech. Dnes sa však vraciame pred tieto udalosti a vidíme, kto Pán Ježiš skutočne bol. Jeho oslava pri vstupe do Jeruzalema nebola náhodná. Hospodin dovolil, aby bola odkrytá Jeho podstata pred zrakom izraelského národa, ba celého sveta. On je Kráľ Izraela, pomazaný Pánov, Syn Boží, Záchranca. Aký paradox! V utrpení a bolesti Pána Ježiša je nám vyjavená Jeho svätosť, Božia podstata, láska, moc i sláva. Chápeme? Z Jeho smrti vzišiel nový, večný život v Jeho kráľovstve pre tých, ktorí Ho prijali. Majme otvorené oči, aby sme aj my dokázali rozpoznať slávu Pána Ježiša, ktorá Mu patrí od stvorenia sveta! Pridajme sa k tým, ktorí na nebi i na zemi oslavujú Pána pánov a Kráľa kráľov!