Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. apríla 2011

Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Peter urobil veľmi zlú vec. Zradil priateľa, pre ktorého opustil všetko. Žil s ním pár rokov, bol svedkom nevšedných udalostí, ktoré urobil Ježiš, a dokonca mu Boh zjavil, že Pán Ježiš JE Kristus, Syn živého Boha (Mt 16,16). A hneď dostal aj sľub, že Pán Ježiš ho urobí skalou a na ňom postaví spoločenstvo svojej Cirkvi... Toto nie sú rozprávky. Toto všetko sa stalo. Peter však najprv musel prežiť vo svojom živote zmenu a prestať dúfať v seba, v svoju silu a talent. Potreboval a musel prežiť osobné, duchovné obrátenie (L 22,32) cez slzy pokánia. Spôsobili to 3 prostriedky milosti. Proroctvo – vyslovené a splnené. Slovo Ježišovo – rozpomenul sa naň a Ježišov pohľad (L 22,61). Pamätajme na to, že všetky proroctvá sa splnia (Mat 5,18). Slová Pána Ježiša nikdy nepominú (Mat 24,35), lebo Jeho Slovo je živé a účinné (Žid 4,12) a Jeho pohľad je stále upretý na nás (Žid 4,13) – na teba. Pán Ježiš v súvislosti s pádom veže v Siloe (L 13,3) povedal, že ak nebudeme činiť pokánie, podobne zahynieme. – Milý priateľ, Pán Ježiš chcel Petra zachrániť a to isté túži urobiť s tebou. Aj dnes sa proroctvá plnia. Pripomeň si Jána 3,16 a uver, že Pán Ježiš sa pozerá, či sa aj u teba objavia slzy pokánia!